יתניאל.

— בנו הרביעי של משלמיהו השוער ( דה"א כו'ב . ( משמעות השם אינה ברורה . יש מי שגזר אותו מן השורש יתן' איתן' הנמצא לדעת כמה חוקרים גם במקרא בצורת יתן' כגון בפסי : ושרש צדיקים יתן ( מש' יב'יב ' ( כלומר יהיה איתן . אבל אפשר שיש לגזרו משורש נתן ויתניאל חילוף מבטא הוא של 2 תן ( אל ' ( שהיא צורת העתיד הקדומה של השורש נתן ( בארת . ( טורטשינר , משלי שלמה , 76 JQR NS 14 ( 1923 ) , 42 ss . ; in Memory of Im . Loew , Budapest 1947 , 284 H . L . GINSBERG , Orientalia 8 ( 1939 ) , 319 SS . ; T . H . GASTER , Semitic Studies J . BAR ™ , ZDMG 48 ( 1894 ) , 4 ss . ; I . E 1 TAN , ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק