יתיר, יתר.

— עיר בהרי יהודה הדרומיים' שניתנה ללויים ( יהו' כא'יד ; דה"א ו'מב . ( תושביה טיפחו יחסים טובים עם דויד בימי בריחתו מפני שאול' וממנה באו כנראה שניים מגיבורי דויד ( ע"ע יתר ' ( והיא נמנית עם הערים ששלח דויד לזקניהן מתנות מציקלג משלל העמלקים ( שמ"א ל'כז . ( היא נזכרת במחוז ההר הדרומי של יהודה לצדן של שוכה' דביר ואשתמה ( יהו' טו'מח ' ( ולפיכך נראה לזהותה עם ח'רבת עתיר' המרוחקת 7 ק"מ לדרום מערב מאשתמה' ו 5 ק"מ לדרום משוכה הדרומית ( ע"ע . ( אלט מצא בח'רבת עתיר נוסף על חרסים מאוחרים רבים גם הרסיס מתקופת הברזל . זיהוי זה יש לו סיוע בעדותו של אבסביוס ( אונ' ' 108 שוי ' ( 3—1 המעיד שיתירא ( . ie & Eiga ) עדיין היתה בזמנו כפר נוצרי גדול' המרוחק 20 מילין מבית גוברין בךרומא הפנימית' שהוא זיהוי מכוון בדיוק לח'רבת עתיר . אבל יש גם להעיר שאבסביוס ערבב אותה עם עתר של שמעון ( יהו' יט'ז ' ( ואפשר משום כך ציין גם את קרבתה למלחתא ( תל אל מלח ) ' המרוחקת 15 ק"מ מח'רבת עתיר . במפת מידבא בא יישוב בשם "יתור היא גם יתרה" , (& r ) ga U & OQ ?) y . al 16- ) אלא שהוא רשום מדרום מערב לבאר שבע ולפיכך אין לכללו בתוך...  אל הספר
מוסד ביאליק