כוכב הירדן, רמות יששכר וכפר נעורה ! מבט מגבעת המורה