רשימות היחס של כני יששכר הערות: • במפוזר ניתנו שמות גיאוגרפיים. ‭.1‬ בשבעים ‭ji ;.l'<m/Jj>f<1 ? :Luc.‬ אינה אלא עיצור דיסימילציוני נין מי''ם ורי"ש; אבל מעניינת מסורת התנועה הראשונה: ‭, °‬ כלומר שמרון‭.2 . —.‬ בשבעים‭:Luc.‬ ירואל. ‭.3 —‬ בדבר שינויי הנוסחאות בשבעים ע"ע. ‭.4 —‬ על אלה נאמר: ראשים לבית אבותם לתולע גבורי תיל לתולדוחם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות (דה''א ז'ב‭;(‬ ועי' להלן‭.5-.‬ על אלה נאמר: חמשה ראשים כולם: ועליהם לתולדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלושים וששה אל

רשימות היחס של כני יששכר הערות: • במפוזר ניתנו שמות גיאוגרפיים. ‭.1‬ בשבעים ‭ji ;.l'<m/Jj>f<1 ? :Luc.‬ אינה אלא עיצור דיסימילציוני נין מי''ם ורי"ש; אבל מעניינת מסורת התנועה הראשונה: ‭, °‬ כלומר שמרון‭.2 . —.‬ בשבעים‭:Luc.‬ ירואל. ‭.3 —‬ בדבר שינויי הנוסחאות בשבעים ע"ע. ‭.4 —‬ על אלה נאמר: ראשים לבית אבותם לתולע גבורי תיל לתולדוחם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות (דה''א ז'ב‭;(‬ ועי' להלן‭.5-.‬ על אלה נאמר: חמשה ראשים כולם: ועליהם לתולדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלושים וששה אל

הערות : במפוזר ניתנו שמות גיאוגרפיים . . 1 בשבעים ji ; . l '< m / Jj > f < 1 ? : Luc . אינה אלא עיצור דיסימילציוני נין מי '' ם ורי"ש ; אבל מעניינת מסורת התנועה הראשונה : , ° כלומר שמרון . 2 . — . בשבעים : Luc . ירואל . . 3 — בדבר שינויי הנוסחאות בשבעים ע"ע . . 4 — על אלה נאמר : ראשים לבית אבותם לתולע גבורי תיל לתולדוחם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות ( דה '' א ז'ב ;( ועי' להלן . 5-. על אלה נאמר : חמשה ראשים כולם : ועליהם לתולדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלושים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים : ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף החיחשם לכל ( דה"א ז' ג ה . (  אל הספר
מוסד ביאליק