2. יששכר.

— נא ] השבט והאפונים שלו . — יששכר הוא בנו התשיעי של יעקב' והחמישי לבני לאה אשתו' שקראה לו כך' לפי השם' מפני שאמרה : נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ( בר' ל'יח . ( בסדר החניות במדבר חנה יששכר על דגל יהודה , קדמה מזרחה למשכן בצד זבולון אחיו ( במ'ב'ב ט ;( ובסדר המסעות נסע שני על דגלו . במפקד הראשון שנערך במדבר ( במ' א'כח כט ) היו פקודיו 54 ' 400 מבן עשרים שנה ומעלה' כלומר היה חמישי במניין השבטים ; ואילו במפקד השני ( שם כו'כג כה ) היו פקודיו 64 ' 300 יוצאי צבא' כלומר עלה למעלת השלישי במניין השבטים . נשיא השבט בימי המפקד הראשון היה נתנאל בן צוער ( במ'א'ח ' ( והוא הקריב את קרבנו כיום השני לחנוכת המשכן ( שם ז'יח כג . (  אל הספר
מוסד ביאליק