1. יששכר (יששכר כתיב, ישכר קרי).

— א ) הבן החמישי 1 שילדה לאה ליעקב ( כר' ל'יח ' ( אבי שבט יששכר' וע"ע . — ב ) בנו השביעי של עובד אדום ( דה"א כו'ה' וע"ע . ( הדעה המוסכמת היא' שהשם יששכר מורכב ביסוד שכר ; ועל השקפה דומה מיוסד גם מדרש השם שבמקרא , שנאמר שם . ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר ( בר' ל'יח . ( רבים מפרשים יששכר — איש שכר' ורואים בשם רמז לגורלו של שבט יששכר שהיה למס עובד ( בר' מט'טו . ( אחרים סבורים' שהצורה יששכר היא קיצורו של הביטוי ישא שכר- או קריאה של התפעלות : יש שכר ! ( והשווה יר' לא'טו : כי יש שכר לפעולתך . ( לפי הסבר זה אין קושי גם בביאורו של הש ^ יששכר שניתן לבנו השביעי של עובד אדום' ושל השם המקראי שכר ( ע"ע ' ( שאפשר אינו אלא קיצור של יששכר ( השווה השבעים Luc . לדה"א יא 'לה' המעתיקים שם Iaaa % ao במקום שכר . ( כנגד זה סבור אולברייט' שהשם יששכר צורה קדומה הוא של שפעל שמי ( בעתיד אימפרפקטום ' ( ומשמעותו של השם : ייתן ( האל ) שכר ( לנולד ' ( יעשה עמו חסי . הוא . סומך שם זה למכלול שמות מדרום ערב ומצפונה' הגזורים משורש שכר' וכן לקבוצת שמות של שפחות מבני עאמו' המצויה ברשימת עבד...  אל הספר
מוסד ביאליק