ישראלה (בכמה כ"י ישראלה).

— מבני יוסף המשוררים , והוא ראש המשמר השביעי ברשימת משמרות הלויים שבדה"א כה'יד . ושם בפס' ב בא אותו השם בצורת אשראלה ( ע"ע . ( בשבעים esatra : B בלי הסיומת -ד W ; , Ja (> e 7 ] Xa : A V ? . I sac la ; V ~ J 7 על פירוש השם ע"ע אשראלה ; ישראל . ועל הסיומת - \ ז , ע"ע כנענה . מ [ ב ] רשימות ה י ח ס - . שלוש הן רשימות היחס המסורות במקרא על משפחותיו של שבט יששכר . מרשימות אלה ניתן ללמוד כמה דברים . בראש וראשונה יש לציין שרק שתיים מארבע משפחותיו של השבט קשורות בציוני מקומות גיאוגרפיים' הם ישוב ( ובוודאי גרסת רשימת היחס שבס' בראשית — יוב — אינה אלא שיבוש מתוך חיסור האות שי"ן ) ושמרון . אפשר לסמוך את השם הראשון לשם הערבים srctai שבקרבת עכו' שבלא ספק מונח ביסודו שם עברי מעין כפר ישוב' ואילו את השני לשם שמרון ( מרון ;( לפי זה היישוב האחד הוא בנחלת אשר והשני  אל הספר
מוסד ביאליק