האסטילה של פרעה מרנפתח שנתגלתה בנא אמון‭-,‬באמצע השורד, השנייה מלמטה נזכר השם ישראל