1. ישראל.

— בשם ישראל נתכנה יעקב' לפי הסיפור המקראי ' על ידי האיש המופלא שנאבק עמו אצל מעבר יבוק' ובשם הזה רמז לו שנאבק עם מלאך אלהים ( בר' לב'כט : לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל' כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל . ( אותו מדרש קדום של השם ישראל משתקף גם בדברי הושע' האומר על יעקב : ובאונו שרה את אלהים וישר אל מלאך ויוכל ( הוי יב'ד'ה . ( בשני הכתובים בא הפועל שרה שאינו חוזר בשום כתוב אחר במקרא . עקילס מקרב את הפועל שרה לשורש שרר' שכן הוא מתרגם אתה כתוב שבבראשית : , ! ? Q ^ ac , / UETO . rov f tsov כנראה : שר היית עם אלהים' ודומה לכך לשון ת"א : רברכת קדם ה' גדול ' היית לפני הי . ואילו יוסף בן מתתיהו ( קדמי א'כ'ב ) מפרש  אל הספר
מוסד ביאליק