ישימאל (בשני כתבי ידות ישמאל, ובכתב יד אחד של המדנחאי ישימאל).

— מראשי שבט שמעון ( דה"א ד < לו . ( החירק תחת המי"ם בניקוד המסורה משמשת לדעתו של נות לשמירת המבטא הארוך של החירק הראשונה שבשם' ואולי עיקר המבטא הוא ישינ ? אל . בשבעים B חסר השם . , / a / mr /?? . . ? A-J כלומר ף ? מאל . לשם ישימאל מתאים בכתבי מארי השם השמי המערבי , ia-si- m-ii ובאכדית מקביל לו השם . Li-shi-im-iium משמעותו הרחבה של הפועל שים מקשה לעמוד על משמ עותו המדויקת של השם . לדעת נות מביע השם את הבקשה שייתן האל כוח ובטחון לילד' ושטאם הציע לפרש את השם האכדי כבקשה להולדת ילד . ואולי מביע השם את הבקשה שישים האל את לבו אל הילד . ושמא יש גם מקום להשוות את שמו של הילד לאמור בדברי בלעם : מי יחיה משומו אל ( במי כד'כג . ( Sludia Mariana . Leiden 1950 , 88 . 91 NOTH , IPN , 36 , 202 ; SIAMM , ANG , 149 ; C . F . JEAN , apud A . PARROT , ק ^"  אל הספר
מוסד ביאליק