ישרון.

— כינוי פיוטי לעם ישראל הבא בשירת האזינו ובברכת משה שבסי דברים ( לב'טו ; לג'ה'כו ) וגם בישי מד'כ ; פעם אחת בא כינוי זה גם בס' בן סירא ( לז'כט' מהדורת סגל . ( עקילס , סומכוס ותיאודוטיון תרגמו את השם כרמז לישרו ולתום לבו של עם ישראל' ודעה זו מקובלת על רוב הפרשנים הקדמונים והחדשים . אולם השבעים והתרגום הארמי לא הלכו בדרך זו ; השבעים מתרגמים : , cnrwn ) 6 r ) ya 71 rj / j . evo !; והתרגום הארמי כותב בפשטות : ישראל' וכך גם הפשיטתא . בכתוב , וישמן ישורון ויבעט ( דבי לב'טו ' ( רואים רוב המפרשים מעין לעג לטענת העליונות המוסרית של ישראל . באבר סבור , שהשם נוצר כהיפוכו של השם יעקב' שנתפרש כרמז לעקמומיות ( ברי כז'לו ; ישי מ'ד ; ועוד . ( הכינוי דומה לשמות עצם פרטיים שנגזרו מן השורש ישר , המצויים בשפות שמיות מערביות . והשווה לכאן את השם ישר ( דה' א ב'יח ) ואת קבוצת השמות הדומים שנמצאו בתעודות שנחשפו במיסופוטמיה הצפונית , כגון : , ishar-Lim המורכב ביסוד התיאופורי לים' , isharum -1 הדומה בצורתו לישורון . מכאן מקום להשערה' שמוצאו של כינוי זה לעם ישראל הוא משם עצם פרטי ( מקוצר ) שטעמו היה : האל הוא ישר...  אל הספר
מוסד ביאליק