ישר, ס' הישר.

- עי' ספרים שאבדו . את השם ישראל כלשון , dvxiaTdTrjg dyyef op & eov נלחם באלהים . אולברייט מביא לו חיזוק מן הפועל הערבי ' ^ - - שמשמעותו בבניין השלישי התמודד בקרב' התנצח . יחד עם זאת מסכים הוא לדעתם של רוב החוקרים , שמדרש זה של השם אינו פירושו האמיתי ואלה הנימוקים : . 1 רעיון ההתמודדות ' עם האל אינו נאה לשם עצם פרטי ; . 2 היסוד התיאופורי דרכו לשמש נושא בשמות' ואילו לפי מדרש השם שבתורה היסוד אל משמש מושא בשם ישראל ; . 3 חוקרים רבים מוסיפים עוד' שמשקלו של השם ישראל נוטה מדין משקלם של השמות התיאופוריים המורכבים בפעלי ל"ה' כגון : יבנאל' יחציאל' שיסודם הפעלי מסתיים ב או ב י , ולא ב ' ^ כמו בשם ישראל . כל הנימוקים האלה הם גופם צריכים ראיה : . 1 עצם הסיפור המקראי על יעקב ישראל מוכיח , שהמסורת הקדומה ראתה את עמידתו האיתנה של האדם בפני האל כמעשה המוסיף כבוד לאדם , והרי אפשר שרעיון זה בא לכלל ביטוי גם בשם עצם פרטי ; . 2 היסוד התיאופורי שבשמות , אף על פי שברובם הוא בא כנושא , בשמות מועטים הוא משמש מושא , כגון בשם יהללאל שבמקרא' ובאכדית השם , iii Atamaka- שמשמעותו אני נאנח , צועק אל האלים ( ועיי ...  אל הספר
מוסד ביאליק