ישפה.

—בן כריעה ( דה"א ח'טז ;( וע"ע בריעה . בשבעים , layav : B כלומר : שפן' או קיצורו של שם כשם ישפן ( ע"ע ;( כ . Eacpax : ^ כלומר : ישפח . משמעות השם אינה ברורה , וספק הוא אם אפשר לסמכו לשמות הערביים הדרומיים ישף' ישפאל' שריקמנס הסביר אותם לפי השורש הערבי שוף' במשמעות ראה . ושמא נגזר השם מן השורש שפה ( בערבית תיפי , ( שמשמעותו העיקרית היא כנראה שפת , שם ( והשווה את השם ישימאל . ( לפי זה יהיה ישפה שם תיאופורי מקוצר . 07 . 374 י 1 ,,, RYCKMANS 1 , ש  אל הספר
מוסד ביאליק