ישפה.

— היא האבן השלישית בטור הרביעי של חושן המשפט ( שמי כח'כ ; לט'יג . ( ביוד כח'יג' נמנית הישפה בין אבני גן עדן ( ע"ע . ( אבן הישפ נזכרת כבר במכתב תשרת אל אמנחתפ הד' ( קני , 22 עמי ' 4 שוי . ( 6 בכתובות נבונאד היא מכונה בתיאור הכבוד אבן שרותם , כלומר האבן המלכותית . ממנה עשה אשורבנפל את פסל האל סן , ונבונאד חרת עליה כתובת לאותו האל . ביוונית לבש שם האבן את הצורה laam : שעברה ל לטינית , ( iaspis ) ומשם לרוב השפות האירופיות ( באנגלית . ( jasper לזיהוי הישפה ב » ק 13 $ נמצא סיוע בתרגומים הארמיים היהודיים של המקרא' המתרגמים ישפה פנתירי ' שהיא iasper צהוב לבן , זרועה כתמים חומים צהובים . אבן זו נמצאה כמה וכמה פעמים בחפירות שנערכו בארצות המזרח הקדמון וארץ ישראל בכללן . יש סוברים על סמך תיאור n <' acnu ; בדברי דיוסקורידס ( 142 ' 5 ) שנקרא שם זה בעולם העתיק על אבן המכונה היום 'nephrite שהיא אבן קשה ומצוינת הדומה לפעמים כצבעה לברקת' וגם זיהוי זה ייתכן מבחינה ארכיאולוגית . בשבעים נזכרת כאבן השלישית של  אל הספר
מוסד ביאליק