ישעי.

— א ) בן אפים ( בשבעים : , ( E ygain ממשפחת הירח מאלי משבט יהודה ( דה"א ב'לא . ( בשבעים \ lir \ k hae- : B בפשי : אשעיה . מכאן הציע קיטל לקרוא אשיו = ישיו = ישוי ואין הצעתו נראית . — ב ) איש משבט יהודה שייחוסו ' המשפחתי אינו ברור ( דה"א ד'כ — . ( ג ) בני ישעי עמדו בראש חמש מאות אנשים משבט שמעון' שלפי המסופר בדה"א ד'מכ מג' הלכו להר שעיר בימי חזקיהו והיכו שם את שארית הפליטה לעמלק . - ד ) אחד מראשי האבות לבני חצי שבט המנשה שבעבר הירדן המזרחי ( דה"א ה'כד . ( בשבעים A לרוב : Jeaei B לרוב משובש . השם נתקצר משם תיאופורי מעין ישעיהו ( ע"ע ' ( כדוגמת שמעי , פלטי / זבדי וכיו"ב . KITTEL , Chronik , 17 ; NOTH , IPN , 38 , 176 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 26 , 60 , 64 י'ל  אל הספר
מוסד ביאליק