ישמרי.

— בנו החמישי של אלפעל ( דה"א ח'יח . ( בשבעים . Ieaa / iaQi ; A ; Ua / iagei : B ישמרי הוא שם תיאופורי מקוצר שתכנו איחולים לילד שישמור האל עליו . היסוד שמר נמצא בשמות מקראיים' פיניקיים ודרום ערביים שונים . וע"ע שמריהו . מ  אל הספר
מוסד ביאליק