ישישי.

-מראשי המשפחות לשבט גד ( דה"א ה'יד . ( על שאלת ייחוסו הבלתי ברור ע"ע גד . בשבעים IOCU : B ( אולי ישי : Luc .-n ; haoai : A ~ J ;( Zovoi ( אולי שושי ;( ב . \&&\ 1 ^~ יש שפירשו את השם ישישי כלשון זקן מופלג , ונות סבר שהוא שם חיבה הלקוח מלשון ילדים ששינתה את הצורה המקורית של השם . סברות אלו וגם הצעתם של מייזלר גינזברג שהוא שם חורי המסתמכת על שכיחותם של היסודות שש ו ששו בשמות הוריים , אינן אלא השערות בלבד . בכתבי אוגרית דומה לשם ישישי השם תית'י , וגם הוא לא נתברר . yv 14 ( 1934 ) , 263—264 ; GELB-PURVES-MACRAE , NPN , 133 ROTHSTEIN-HAENEL , 97 SS . ; NOTH , IPN , 40 S . ; GINSBERO-MAISLER , JPOS  אל הספר
מוסד ביאליק