ישימון.

— עי' יהודה' מדבר יהודה ; מושגים גיאוגרפיים במקרא .  אל הספר
מוסד ביאליק