ישיה ישיהו.

- א ) בן עזי בן תולע מראשי בני יששכר ( דה"א ז'ג - . ( ב ) ראש לבני רחביהו ( דה"א כד'כא , ( שהתייחסו על אליעזר בן משה ( דה"א כג'יז . ( בדה"א כו'כה' נזכר ישעיהו כבנו של רחביהו' ואולי אחד הוא עם ישיה . — ג ) בנו השני של עזיאל בן קהת ( דה"א כג'כ ;( אבי בית אב של לויים ( דה"א כד'כה — . ( ד ) קרחי , מן הגיבורים שבאו אל דויד לציקלג ( דה"א יב'ו , ( כאן צורת שמו ישיהו - . ה ) אחד מבני חרם שנשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזי י 'לא . (  אל הספר
מוסד ביאליק