1. ישוע.

— עיר בנגב הנזכרת בנחמ'יא'כו' לפני מולדה ובית פלט' בתוך ערי יהודה שהתיישבו בהן שבי הגולה . ביהויטו'כו' נזכרת לפני מולדה העיר שמע ( וכן השבעים B ליהו' יט'ב . ( לפיכך יש סבורים' שישוע שבנחמיו . אחת היא עם שמע שבסי יהושע . אולברייט מזהה את שמע-ישוע עם התל א סעלא' שמצפון מערב לתל אל מלח והוא מרוחק עשרים ק"מ מבאר שבע . כנגד זה טוען אלט' שאין שם תל ממש' אלא גבעה טבעית בלבד' שלא נמצאו במורדותיה חרסים הקודמים לתקופה הביזאנטית . השם ישוע הוא הצורה הארמית המאוחרת של השם העברי יהושע . לפי השערתו של קליין נקראה העיר על שמו של הכהן הגדול הראשון של שבי הגולה . וע"ע מולדה ; שבע ; שמע . קליין , יהודה 23 , v ,, p ( 1924 ) , 151 S . ; F . M . ABEL , ibidem 15 ( 1935 ) , 320 WOOLLEY-LAWRENCE , APEF 3 ( 1915 ) , 47 ; W . F . ALBRIGHT , JPOS 4  אל הספר
מוסד ביאליק