ישוחיה.

-ראש בית אב בשבט שמעון ( דה"א ד'לו ;( מן הכתובים בשמות בימי יחזקיהו . בשבע ם Jaaovta : AB ; f eaovia : Luc . שם זה כנראה שם תיאופורי הוא' והוראתו אינה ידועה . »  אל הספר
מוסד ביאליק