ישוב, ישובי.

— א ) בנו השלישי של יששכר' אבי משפחת הישובי ( במי כו'כד ; דה"א ז 'א . ( ברשימת יורדי מצרים נשתבש שמו בנוסח המסורת ליוב ( ברי מו'יג . ( אבל בנוסח השומרוני ובשבעים נשמרה גם כאן הצורה ישוב . — ב ) אחד מבני בני שנשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזי י ' כט . ( בדה"א ז 'א' ישיב כתיב . אבל גרסאות השבעים laoovf !) וכיוצא בזה ) מאשרות כי הצורה היתה ישוב בכל מקום בנוסח המסורה . השם ישוב נתקצר משם תיאופורי דוגמת השם השמי מערבי liishabu שנתקצר משמות כגון : . iashub-Dagan , Jashub-ni משמעות היסוד שוב בשמות אלה מסתברת מתוך שמות העצם הפרטיים המורכבים ביסוד שוב על דרך הציווי . כגון השם שובאל במקרא' ושמות מטיפוס shub-na-E 1 ( היינו : שוב נא אל ) בשמית מערבית , והשמות האוגריתיים 11 Shub- וחות ; 1 ( בכתב אכדי ' ( ת'בעם' תיבאל ( בכתב אוגריתי , ( והשם הערבי ררומי ת'באל . מבנהו של השם שהוא פנייה אל האל הות אינו שכיח בדרך כלל בשמות עצם פרטיים . יסודו כנראה בנוסחת פנייה לאל הנאמרת בטכס דתי . והשווה את המאמר הקדום שהיו בני ישראל אומרים בשוב ארון הי משדה' המלחמה : שובה הי רבבות אלפי ישראל ( במי י ' לו . ( אם נניח ...  אל הספר
מוסד ביאליק