ישבקשה.

— בנו השנים עשר של הימן המשורר ( דה"א כה 'ד ) וראש המשמר השבעה עשר ממשמרות הקודש' שקבעם דויד לעבודה בבית המקדש ( דה"א כה'כד . ( השם ישבקשה שייך לאותם השמות של בני הימן . שיסודם לדעת החוקרים בסיפוח קטע שירה לרשימת שמות עצם פרטיים ; וע"ע הימן' בני הימן . רוב החוקרים גורסים כאן יקזב בקשה' כלומר שהמשורר אומר על עצמו שהוא נתון בצרה . אבל אין לצירוף תיבות זה אחיזה בלשון המקרא . טור סיני הציע תיקון מופלג : ישמע בקשתי . גרסת השבעים leafim ( כלומר ישבק ) אינה אלא פרי נסיון לגלות באותיות המלה התמוהה צורת שם עצם פרטי . של ד : גרסאות אחרות השבעים : לפס' B ; Ee ^ axanav לפסי כד : , hofiaxaxav -. Dtp A ; Baxaxa אבל 3 , cassa Icsba- : V ואפשר שהוא רומז למלים יש בקשה . r IT- טור-סיני , לו"ס א t ,,, ^ ROTHSTEIN-HAENEL , 448 ss . ; J . BOEHMER , BZ 22 ( 1934 ) , 93 ss . 428 , במינאית מצוי השם יתיוי ' וריקמנס גוזר אותו מן הפועל הערבי ' 15 . » - שהוראתו שכן , התגורר . ב . מייזלר , ידיעות יג > הש t ,., NOTH , IPN , 227 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 150 ; RYCKMANS 1 , 215 112 , ( 1 «  אל הספר
מוסד ביאליק