ישבק.

—בן אברהם מקטורה אשתו ( ברי כה'ב ; דה"א א' לב . ( בשבעים לרוב : B-Jeafion לדה"א א'לב : Xof iax ארץ iashbuqi נזכרת בכתובת אשורית מימי שלמנאסר הג' ושם מלכה , , Buranate משקף לדעת אולברייט את השם בר ענת , שהוא צורה ארמית של השם הכנעני בן ענת . היא נזכרת עם הארצות ח'תנ' בית עדן' כרכמיש' שמאל' קוה' שהן ממלכות חתיות וארמיות קטנות השוכנות בצפון סוריה' דרום אסיה הקטנה ואזורי הפרת העליון ( וע"ע תת , חתים ' ( כלומר שקרובות הן קרבה גיאוגרפית לארץ קדם' מושבם של בני קטורה . באזורי הפרת' מצפון למארי ' שכנה גם ארצו של שוח' הנזכר ברשימת בני קטורה אחר ישבק . ארץ זו' שתושביה היו בעיקר רועים נודדים למחצה' נזכרת בכתבי היתדות מראשית האלף השני לפםה"נ ואילך' והרי שמבחינת הזמן' המקום' המוצא ושלב הנוודות של תושביה' נאה לה להימנות עם בני אברהם וקטורה . ואילו ארץ ישבק נזכרת כאמור בתעודה אשורית מתקופת המלוכה בישראל . אבל מבחינה גיאוגרפית ( אם נניח ששכנה בספר המדברי של המדינות המנויות עמה ) קרובה היא לארץ שוח . אפשר ששם הארץ ישבק קדום הוא והיא קרויה על שמו של שבט שמי מערבי ' שנאחז בה בתקופת האבות' הוא ישבק בן קטו...  אל הספר
מוסד ביאליק