ישבעם.

— א ) בן חכמוני , מגיבורי דויד וראש השלישים . ' הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת ( דה"א יא , יא . ( בשבעים hasfiada : B ( כנראה תחת asftau ? . le- בחילוף AAA ל , Uooefiaal : Luc . ;( AAA כלומר אשבעל ; ואילו j a $ a < m : A הגרסה בכתוב המקביל בשמ"ב כג , ח : יושב בשבת תחכמני ( ע"ע ) אינה מסתברת אלא אם כן נניח ששמו הוא כגרסת השבעים , B , Luc . אשבעל , שאז אפשר לראות את המלים ישב בשבת כשיבוש של ישבשת = ישבעל ; ובאמת השבעים לשמ"ב כג'ח , מעתיקים : , / ef ) 0 o & ai : A ; # « hfioo- : B ששניהם צורה משובשת של אשבשת ; ואילו , hopaal : Luc . אשבעל . — ב ) בן זבדיאל ; משרי הצבא אשר לדויד , הממונה על המחלקה הראשונה לחודש הראשון ( דה"א כז'ב , ( מן בני פרץ ( שם . פסי ג , ( שעליהם התייחס גם דויד . בשבעים iafioa . fi : A ( כנראה במקום Jeafioau : Luc . ; UaPaa / , 1 כלומר ישבעם ; ; ZofiaX : B ובכתבי ידות אחרים : , Ziapolafx , Eiafiolafi כנראה צורה מורכבת מן אש בעל וישבעם . אפשר גם שישבעם זה הוא אחד עם א , ( שכן השם חכמני ( ע"ע , ( יכול שהוא מורה על שייכות למשפחה או יישוב , ואילו שם האב של ...  אל הספר
מוסד ביאליק