ישבי לחם.

- בא בדה"א ד'כב , ברשימת היחס של בגי שלה בן יהודה , שנאמר שם : ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים . וכנראה הוא שם אדם או שם של קבוצת בני אדם . בשבעים ; xal anzaTQexpev amovi : AB כאילו גרסו : וישבו להם , או שנשמטה המלה לחם ; , et qui reversi sunt in Lahem : V ; AEE [ X xai insarQefav eavrol ; : Luc . כלומר שראו המתרגמים במלת ישבי פועל משורש שוב ובמלת לחם שם מקום , וככל המסתבר קיצורו של בית לחם . ובאמת כמה מן החוקרים גורסים : וישבו בית לחם , והוא מכוון עם פירושם של חז"ל sir צא , ב , ועוד , ( ואילו לדעת טור םיני אין וישבי לחם אלא כתיב מקוצר של וישי בית הלחמי , הוא ישי אבי דויד . לפי פירוש חז"ל מוסבות המלים וישבי לחם על יואש ושרף , ועליהם נאמרו גם הדברים : אשר בעלו למואב , שאף הוא ביטוי סתום שכוונתו לפי פירושם שבאו הללו בקשרי משפחה עם מואב ; חז"ל ראו ביואש ושרף את מחלון וכליון בני אלימלך ונעמי ( ר"ר ב'ד , והשווה ב"ב צא'ב , ( ומעין זה פירשו את הדברים גם קליין וטור סיני . כנגד זה ייבין גורס : וישיבו לחם , כלומר וישיבו מלחמה ( השווה שופי ה , ח ; ישי כח'ו ...  אל הספר
מוסד ביאליק