ישבח.

—בא ברשימת היחס של שבט יהודה בדה"א ד'יז ; הוא אבי אשתמע ( ע"ע ' ( וכנראה מבני כלב הוא . הפסוק בצורתו שלפנינו אינו ברור' ואין להעלות מתוכו מי היו אבותיו של ישבח . לפי השבעים הוא בנו של יתר . : A בשבעים , hoa ^ a אולי לשבח . n : M , MOQEO : B . , Nage : L UC שכנראה שיבושים של מרד הם ( השווה פס' יח ;( ב Luc . נמצאת עור נוסחה : , Iaaayar והיא שיבוש . ישבח הוא שם תיאופורי מקוצר . נות גזר אותו מהוראתו המשנית של הפועל שבח' השקיט' הרגיע ( השווה תה' סה'ח ; פט'י ' ( והוא פירש את השם : האל ישקוט וישכך ( כעסו ;( אבל פירושו דחוק' ונראה יותר שהשורש שבח משמש כאן במשמעותו העיקרית . NOTH , IPN , 28 , 211 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 59 י-ל  אל הספר
מוסד ביאליק