ישבאב.

-ראש מחלקת הכהונה הארבע עשרה שבימי דויד ( דה"א כד'יג . ( בשבעים B חסר שמו' ומצטמצם בזה מספר מחלקות הכהונה לכ"ג . JoflaaX : Luc .-: n A-J כלומר לשבעל ; v-j ברוב כתבי הידות : , isbaab אבל בכתב היד האמברוםיאני . 15 ^ : בפשי : אחזיא' ושם זה בא בפש' גם במקום השם חזיר שבפסי טו . יש מן החוקרים הסבורים' שהסופרים החליפו את השם ישבעל בישבאב' כדי למחות את זכרו של בעל משמו של כהן הי . על משמעות השם ישבעל ע"ע אשבעל . ; ישי ; יששכר .  אל הספר
מוסד ביאליק