ירקעם.

— רחם אבי ירקעם נזכר ברשימת בני כלב שבדה"א ב'מד . מסתבר שאין ירקעם אלא שמו של יישוב , כשאר שמות המקומות הבאים באותה רשימה גיניא לוגית של שבט יהודה . ירקעם כנראה אחת היא עם יקדעם canrr הנזכרת ביהו' טו'נו . מכאן שהיא נמצאת במחוז השמיני של יהודה' בסביבות מעון' כרמל' זיף ויוטה' מדרום מזרח לחברון . על סמך השמות שברשימה הציע אבל לזהותה עם חירבת רקעה הנמצאת בין יוטה לזיף . השם מורכב ביסוד עם ( ע"ע שם' שמות ' ( המשמש מרכיב בהרבה שמות עצם פרטיים ובא גמ בשמ המקום יבלעם . אשר ליסוד ירק ( מלשון ריק ) יש להשוות לכאן כתובים' כגון : והריקותי אחריכם חרב ( וי' כו'לג ;( והרק חנית וסגור לקראת רודפי ( תהי לה'ג ' ( המתארים את האל כשולף נשק' והשווה גם בר' יד'יד . לפי זה אפשר שהיסוד ירק בשם תיאו פורי מביע את הבקשה' שהאל ישלוף את נשקו ויגן על בעל השם . ש . קליין' מאסף ציון ג ( תרפ"ט ; 2 , ( ב . מייזלר , ס' דינבורג 333-333 ' , ,, GP 2 , 365 W . F . ALBRIGHT , AASOR 4 ( 1926 ) , 22 ; MAROOLIS , BJG 2 , 65 ; ABEL , ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק