ירקון, מי הירקון.

- נחל בגבול נחלת דן ; ביהוי יט , מה מו' נאמר : ובני ברק וגת רמון' ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו . בשבעים : , fiaMooris hgaxwr xal and היינו : ומים , הירקון . אבל ככל הנראה נוסח השבעים כאן משובש הוא . גם לפי התרגום הסורי הכסאפלרי ' המבוסס על השבעים' הנוסח הוא : ומי . לעניין הרכבתו של השם מי הירקון השווה מי מגידו ( שופ'ה'יט . ( הזיהוי של הירקון עם נהר אל עוגיא מיוסד על תיאור גבול נחלת שבט דן ביהו' יט'מא מו . סמך לזיהוי זה בקביעת מקומה של גת רמון ( ע"ע ' ( הסמוכה בתיאור גבול דן למי הירקון' בתל גירישה' שעל חופו הדרומי של נהר אל עוג'א . זיהוי זה מסתבר' אלא שכמה מן החוקרים מפקפקים ב אמיתותו . נות המייסד את זיהויו על נוסח השבעים : ומים' הירקון' הציע לזהות את הירקון עם ואדי אל ברידה' הוא מרוצו התחתון של נחל אילון ( מצרארה ' ( הזורם מדרום לצפון במקביל לים ומשתפך אל הירקון . זיהוי זה' המבוסס על דיוק יתר בנוסחה המפוקפקת של השבעים' אינו מסתבר . נהר אל עוג'א הוא נחל של ממש יחיד באזור זה' העשוי לשמש ציון גבול בין נחלאות שבטים' אכל אין זה מתקבל על הדעת שיבוא כציון גבול יובלו הדל במים —ואריאל ...  אל הספר
מוסד ביאליק