ירמות.

- א ) בן בכר בן בנימין ( דה"א ז'ח - . ( ב ) בנימיני , מאחיהם של בריעה ושמע , הנזכר בדה"א ח'יד , אחר ששק . בהמשך הכתוב נמנים אחר בני ששק ( שם , כה ) בני ירחם ( שם , כז ' ( ואפשר ירמות אחד הוא עם ירחם ( וע"ע — . ( ג ד ) שני אנשים : האחד מבני עילם ( עזי י ' כו ) והשני מבני זתוא ( שם' כז ' ( שנשאו נשים נכריות בימי עזרא — . ה ) איש הנזכר בדה"א כג'כג , ע"ע ירימות ד — . ו ) איש הנזכר בדה"א כה'כב , ע"ע ירימות ה . השבעים גרסו לכאורה בכל מקום יתי ) מות . כן למשל B לדה"א כה'כב : ; IEQI / LICO . A ; EgEi / xajd ? כעז' החיצוני ט' כח : ; Iag ( E ) ifj , 0 )& ב Ierimuth : \~ או , Ierimoth ומכאן יש פתח להשערה' שצריך לנקד לרמות . ובכל אופן מסתבר , שאין יךמות אלא צורת משנה לירימות . על הוראת השם ע"ע ירימות . על א ; L »_ ROTHSTEIN-HAENEL , 130 S .  אל הספר
מוסד ביאליק