ירמות (כתיב; ורמות קרי).

- מבני בני , שנשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזי י , כט . ( בשבעים Mr \ vwv : S ; Prin < o & : A ( שיבוש מ ;^ 7 , ««» ' : 3 ;(*; 4 £ , «« # אבל בעז' החיצוני ( ט'ל ) , / £££ , «« # : וכן נמסר ב 3 לדה"א כה'ד' השם לךימות . . Ramoih .-v-j נראים הדברים , שיש לנקד לרמות' וניקוד הכתיב יךמות הוא ניקוד הקרי רמות . וע"ע ירימות . מ  אל הספר
מוסד ביאליק