ירמות.

— עיר בנחלת יהודה . ביהוי טו'לה' היא נמנית עם ערי האזור הצפוני שבשפלת יהודה' ששם נזכרות גם אשתאול' צרעה וזנוח' עדולם' שוכה ועזקה . ירמות היתה עיר ממלכה כנענית בזמן כיבוש הארץ' ומלכה פראם היה אחד מחמשת המלכים שנלחמו בגבעונים וביהושע' והוכו בגבעון ( יהוי י . ( ביהוי יב' שבו סוכמה כל פרשת הכיבוש' נמנה מלך ירמות בקבוצת חמשת המלכים שהשתתפו במלחמה זו . מסתבר שידיעה על ירמות הכנענית באה במכתב האכדי שנמצא בחפירות תל אל חסי / השייך לסוף המאה הי"ד לפסה"נ והוא מסוג מכתבי אל עמארנה . במכתב זה מתלונן פקיד מצרי ' היושב כנראה בלכיש' לפני הממונה עליו בתל אל חסי ' על קשרים נגד מצרים' שקשר מושל ia-ra-muti עם שליטי לכיש . אולברייט' שניתח מכתב זה ניתוח חדש' הראה שהכוונה לירמות ולא לקרית יערים' כפי שהניחו קודם לכן . אף נראית דעתו' שיש לדחות את כל הנסיונות האחרים לזהות את iarmuti שבכתובות סרגון' ואת ארץ iarimuta שבמכתבי אל עמארנה' או את Y > m ( w ) t שבכתבי המארות' עם ירמות שבשפלת יהודה . אמת שבכתבי המארות נשנה השם פעמיים' ולדעת ייבין ייתכן שאחד מהם מרמז על ירמות שביהודה . עיר הממלכה הכנענית ירמות שלטה כנרא...  אל הספר
מוסד ביאליק