יריעות.

— נזכר בכתוב : וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות' ואלה בניה וגו' ( דה"א ב'יח . ( ונראה כאילו עזובה בתו של כלב היא ויריעות אחותה או אחיה . אבל שם בפס' יט נאמר' שלקח כלב אשה אחרת לאחר מותה של עזובה' ומכאן מסתבר שעזובה אשתו היתה' וייחוס יריעות נעשה סתום בכולו . ככל הנראה היתה זו אשתו האחרת' נוספת על עזובה ( וע"ע יהודה . ( הוצעו הצעות שונות לתיקון הגרסה וכולן דחוקות . גם המתרגמים הראשונים כבר נדחקו בפירושו של הפסוק . בשבעים , Ef ocof t : B וכאן משתקפת גרסת המסורה . ואילו Lucrn A-J נמצא במקום הוליד , eXafle כלומר לקח או לכד' ותהיינה עזובה ויריעות שתי נשיו של כלב . בפש : ' אולד מן ערובה אנתתה לידיעות' כלומר הוליד מערובה ( עזובה ) אשתו את יריעות' ותהיה יריעות בתו של כלב מעזובה . וכן , qua genuit ierioth accepit uxorem nomine Azuba , de ' ? V ~ J כלומר לקח אשה ועזובה שמה והוליד ממנה את יריעות' והוא כנראה פירוש שהיה רווח בין חכמי היהודים בזמנו של היירונימוס .  אל הספר
מוסד ביאליק