ירימות.

- א ) בן בלע בן בנימין גי -יר חיל ( ע"ע ) וראש בית אב , נמנה בכלל בניו $ ל בלע רק בדה"א ז'ו , בלבד . על רשימת היחס של בני בלע ע"ע בלע — . ב ) גיבור  אל הספר
מוסד ביאליק