יריה, יריהו.

— ליי ' בנו בכורו של חברון . לפי דה"א כג'יט' הוא הראש לאחיו אמריה' יחזיאל ויקמעם' ואילו בדה"א כד'כג' הוא נמנה כאביהם של אותם האנשים . אבל הרשימה השנייה מקוטעת' שכן היא מתחילה בבן השני ( אמריה דטני ' ( בלי שייזכר לפניו הכן הראשון . מכאן מסתבר שאין להסיק מחילופי הגרסאות שבין שני הכתובים הנ"ל' שהתייחסו בתי האבות של אמריה' יחזי אל ויקמעם אל יריה בראשונה' ונעשו במשך הזמן למש פחות עצמאיות המתייחסות אל חברון אבי יריה . נראה יותר' שהגרסה בדה"א נד'כג' לקויה בחסר וצריך להשלימה לפי הכתוב בדה"א כג'יט : ובני ( חברון ) יריה ( הראש ) וכוי . על בתי האבות של יריה ואחיו' שלפי דה"א כו'לא-לב , נמצאו כמה מהם כגיבורי חיל ביעזר גלעד בימי דויד' ע"ע יעזר . בשבעים A לדה"א כג Jegia בשאר נוסחות נשתבש השם בדרכים שונות . על הוראת השם ע"ע ירואל . ב . מייזלר , ס' דינבורג 324 , . ^ , ROTHSTEIN-HAENEL , 418 , 439 S 3 ש  אל הספר
מוסד ביאליק