יריבי.

— בן אלנעם . אחד מגיבורי דויד ( דה"א יא'מו . ( נזכר בתוספת לרשימת גיבורי דויד שבספר דה"י , שאין לה הקבלה בספר שמואל ; וע"ע גיבורי דויד . השם נתקצר משם תיאופורי ' דוגמת יהויריב . על משמעות השם ע"ע יהויריב ; יריב . »  אל הספר
מוסד ביאליק