יריב.

- א ) בן שמעון ( דה"א ד'כד ' ( וע"ע יכין . ב ) מראשי העם שעלו עם עזר * כמלכות ארתחששתא ( עז' ח'טז . ( לפניו ואחריו נמנה אלבתן ועוד נזכרים בסוף הפסוק יויריב ואלנתן . לפי השערתו של צימרמן הורכבו כאן שלוש גרסאות : . 1 אלנתן ויריב ; . 2 יריב ואלנתן ; . 3 יויריב , ואלנתן ; לפי דעה זו יריב זהה עם יויריב — . ג ) מן הכהנים בימי עזרא' שנשאו נשים נכריות ( עז' י ' יח . ( בשבעים A לעז B , laQifi : ' לעז' ח : . AQE {} כנראה קיצור של Jageip אבל לעז' י : , Iageifi כלומר ירים' חילוף שאפשר הוא בא מן הדמיון שבין בי"ת למי"ס בכתב המרובע הקדום' ואפשר שבכלל היו חילופי בי"ת ומי"ם שכיחים בהיגוי . לשם יריב אולי מקביל השם הערבי הדרומי ירב . יש להניח שהשם העברי נתקצר משם תיאופורי ' כגון יויריב' והוא מביע את הבקשה שיריב האל את ריב הילד' כלומר יושיע לו .  אל הספר
מוסד ביאליק