יריאל.

— בנו השלישי של תולע בן יששכר ( דה"א ז'ב . ( ברוב כתבי היד של השבעים , lsqirX \ כנוסח המסורה ; אכל בשבעים , ia ^ > vr ) X : Luc . כלומר ירואל . על משמעות השם ע"ע ןריאל . מ  אל הספר
מוסד ביאליק