ירחע.

— שם עבד מצרי ( דה"א ב'לד לה . ( ששן ממשפחת הירחמאלי ' משבט יהודה' שלא היו לו בנים כי אם בנות' נתן את בתו לירחע עבדו . שם בפסוקים לו מא נמנו שלושה עשר דורות שהתייחסו על ירחע . מעשה זה שאדם שאין לו בנים זכרים משיא את בתו לעבדו היה רווח בבבל . על ידי נישואים כאלה' המכונים בשם , erebu היה אדם מסתפח על משפחת אשתו שאין בה בנים זכרים' שלא יאבד זכרה ( ע"ע משפחה ; נשואים . ( בשבעים ; Imyr { k : AB אבל הנוסחאות ( Luc ) leges וiEqaa ( כמה כתבי ידות ) מאשרים את נוסח המסורה . ' השם ירחע אין מוצאו עברי וגם לא כנעני ' לפי שבשפות העברית והכנענית לא ייתכן צירוף העצורים חי"ת ועי"ן' כנגד זה שכיח צירוף זה במצרית . פירוש השם לא נתברר . ייבין העלה את הסברה שהוא מורכב משתי תיבות מצריות : יתי ) נ = עושה ] ח'ע נ = הופעה , זריחה . [ אמת' שם כזה אינו מצוי במצרית' אבל שכיחים ביותר שמות מטיפוס יר ( י ) + שם הפועל או הפעולה .  אל הספר
מוסד ביאליק