שרידי בניין מתקופת הברזל הב' (הישראלית) על מדרוני התל