קיר תומך של אבן ממערכת החלקלקה של תקופת הברונזה בי; מעליו קיר לבנים