קבר מתקופת הברונזה התיכונה בי. הגופה מונחת על מיטת הקבורה; לידה שולחן, קערת עץ, סל וכלי חרס