לוח כ: יריחו' בנייה חומות העיר הניאוליתית, קדומה ומאוחרת זו על זו