לוח יט: יריחו, כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה ב' ומתקופת הברונזה המאוחרת כלי חרס דמוי ציפור מתקופת הברונזה התיכונה בי