כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה ב' ‭(2 ' r‬ והמאוחרת ‭(4 ,3)‬