לוח יח : יריחו, ממצאים וחפצים גולגולת מצופה טין מכויר מן התקופה הניאוליתית, כפי שנמצאה באתר