החומה השלישית של תקופת הברונזה הקדומה, הבנויה על גבי החומה השנייה