מגדל עגול למחצה של החומד, הראשונה בתקופת הברונזה הקדומה