חתך סטראטיגרפי בתעלה ו (מס' 4 בתרשים התכנית: על פי ‭(K. M. Kenyon, PEQ 1956, 10‬ שכבות יישוב ומצברי עיים; ‭— A‬ התקופה הניאוליתית הקדם־הקירמית; ‭nDipnn — B‬ הניאוליתית הקירמית; ‭— c‬ תקופת הברונזה הקדומה; ‭/72jp/7 — D‬ הברונזה התיכונה א‭— E ;'‬ תקופת הברונזה התיכונה ב/ חלקלקות! ‭ncipn — F‬ הברונזה התיכונה ב' מצבר עיים: ‭— G‬ תקופת הברזל הב' (הישראלית‭— H :(‬ מצברים מאוחרים. מבנים; ‭.1‬ המגדל העגול, התקופה הניאוליתית הקדם־קירמית‭.2 -,‬ חומת אבנים, כנ"ל: ‭.3‬ חומות אבנים, כנ"ל; ‭.4‬ קיר לבנים, התק